Filozofski fakultet, 09.07.2019

Ljiljana Jašović,  javna odbrana magistarskog radaLjiljana Jašović,  javno će braniti magistarski rad Analiza prirodnih i antropogenih elemenata kao resursa za razvoj turizma opštine Nikšić ,  pred Komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr Miroslav Doderović, Filozofski fakultet Nikšić
2.    Doc.dr Dragica Mijanović , Filozofski fakultet Nikšić
3.    Prof.dr Dragomir Kićović,  Univerzitet u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici


Javna odbrana obaviće se 16. 07. 2019. godine u 10 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 373