Filozofski fakultet, 12.09.2019

Magistarski rad Rajke AntovićMagistarski rad Mogućnosti otvorenog dijela programa za razvoj socijalnih kompetencija i I i II ciklusu osnovne škole, kandidata Rajke Antović,  izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci.

Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu UCG u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 195