Filozofski fakultet, 10.10.2019

Magistarski rad, Svetlane DanilovićMagistarski rad Vaspitno-obrazovna vrijednost škole u prirodi kandidatkinje Svetlane Danilović, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 111