Filozofski fakultet, 23.10.2019

MAGISTARSKI RAD - Danijela MedenicaMagistarski rad Kompetentnost vaspitača za rad sa djecom sa smetnjama iz
autističnog spektra, kandidatkinje Danijele Medenice izložen je u
Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci.
Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15
dana od dana isticanja obavještenja.

 

Nikšić, 23. 10. 2019.godine

Broj posjeta : 206