Filozofski fakultet, 08.11.2019

Erasmus konkursi za Sivas u Turskoj, Cadiz u Španiji, Katowice u PoljskojObjavljen je konkurs sa razmjenu sa  Univerzitetom Sivas u Turskoj.
Uključene su sve studijske oblasti koje postoje na tom univerzitetu, te je
prethodno potrebno provjeriti koje sve oblasti postoje.

Konkurs je dostupan na linku:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/55534-konkurs-za-razmjenu-sa-
sivas-cumhuriyet-univerzitetom-u-turskoj-sve-jedinice-rok-za-prijavu-27-nove
mbar-2019

Rok  za prijavu je do 27. novembra.
Novina je ta da jedan student može ići na praksu u trajanju od 75 dana.

Što se apliciranja za Tursku procedura za prijavu nešto drugačija. Naime, zainteresovani
kandidati podnose direktno prijave online (linkovi za platforme su dostupni
u konkursu) ali se istovremeno dostavljaju i prodekanu za nauku i medjunarodnu saradnju. 

 

 

Objavljen je konkurs sa razmjenu sa  Univerzitetom Cadiz u Španiji.

Uključene su sve studijske oblasti koje postoje na tom univerzitetu, te je
prethodno potrebno provjeriti koje sve oblasti postoje, kao i listu kurseva
koja je dostupna na engleskom jeziku:
<https://internacional.uca.es/19-20-erasmus-ka107-studies-incoming/>
https://internacional.uca.es/19-20-erasmus-ka107-studies-incoming/
Ponudjeno je 17 mjesta za studente, 4 za teaching, a 4 za trening
mobilnost.

Konkurs je dostupan na linku:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/55579-konkurs-za-razmjenu-sa-
univerzitetom-cadiz-spanija-vise-oblasti-rok-za-prijavu-12-novembar-2019


Rok  za prijavu je do 12.novembra.  
 
 
 
Objavljen je konkurs sa razmjenu sa  Univerzitetom Katowice u Poljskoj.
Mobilnost je namijenjena administrativnom osoblju svih jedinica i mora se
iskoristiti do 30.juna 2020.

Konkurs je dostupan na linku:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/55625-konkurs-za-razmjenu-sa-
univerzitetom-u-katowicama-administrativno-osoblje-sve-oblasti-rok-za-prijav
u-09-12-2019

 

Broj posjeta : 160