Filozofski fakultet, 11.11.2019

Javna odbrana magisarskog rada, Danijela MedenicaDanijela Medenica,  javno će braniti magistarski rad Kompetentnost vaspitača za rad sa djecom sa smetnjama iz autističnog spektra, pred Komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić
2.    Prof. dr Čedo Veljić, Filozofski fakultet Nikšić
3.    Doc. dr Nada Šakotić, Filozofski fakultet Nikšić

Javna odbrana obaviće se   18. 11. 2019. godine u  12 i 30 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 209