Filozofski fakultet, 12.11.2019

Magistarski rad, Milice LabovićMagistarski rad, Primjena računara u planiranju i realizaciji nastave matematike u prvom ciklusu osnovne škole, kandidatkinje Milice Labović  izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana  isticananja obavještenja.

Broj posjeta : 127