Filozofski fakultet, 10.12.2019

Odbrana magistarskog rada, Milica LabovićMilica Labović,  javno će braniti magistarski rad Primjena računara u planiranju i realizaciji nastave matematike u prvom ciklusu osnovne škole , pred Komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić
2.    Doc. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet Nikšić
3.    Doc. dr Marijan Marković, Prirodno-matematički fakultet Podgorica

Javna odbrana obaviće se   16. 12. 2019. godine u  13 časova u kabinetu br 340 na Filozofskom fakultetu.

Broj posjeta : 157