Filozofski fakultet, 18.12.2019

Odbrana polaznih istaraživanja / Mr Marija DraganićU skladu sa članom 35 Pravila doktorskih studija, daje se sljedeće obavještenje:

Mr Marija Draganić, braniće polazna istraživanja na Filozofskom fakultetu UCG, u srijedu 25.12. 2019. godine u 14 časova pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

  1. dr Vučina Zorić, predsjednik komisije
  2. dr Saša Milić, mentor
  3. dr Tatjana Novović, član

Predsjednik Komisije za doktorske studije               

Prof.dr Živko Andrijašević

Broj posjeta : 245