Filozofski fakultet, 30.12.2019

Zorica Dumnić / odbrana magistarskog rada



Zorica Dumnić  javno će braniti magistarski rad Komunikološki kontekst inkluzije učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj školi , pred Komisijom u sastavu:

1.Prof. dr Katarina Todorović, Filozofski fakultet Nikšić

2.Prof. dr Saša Milić, Filozofski fakultet Nikšić

3.Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić

 

Javna odbrana obaviće se 10.01.2020. godine u 11 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 197