Filozofski fakultet, 30.04.2020

Doktorska disertacija Mr Milice Jelić je na uvid javnostiMr Milica Jelić je predala doktorsku disertaciju pod nazivom “Vaspitni uticaji na razvoj identiteta kod djece predškolskog uzrasta kroz aspekte samokontrole i inicijativnosti” .

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr Saša Milić, Filozofski fakultet Nikšić
  2. dr Vučina Zorić, Filozofski fakultet Nikšić
  3. Sc. Edita Slunjski, Sveučilište u Zagebu

napisala je izvještaj o ocjeni doktorske disergtacije i dostavila ga Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Doktorska disertacija mr Milice Jelić i Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore u zgradi Rektorata i Biblioteci Filozofskog fakulteta.

Nikšić, 30.04.2020. god.                                            Rukovodilac doktorskih studija

                                                                                        Prof. dr Živko Andrijašević

Broj posjeta : 234