Filozofski fakultet, 17.07.2020

Magistarski  rad Marije Novović



Na osnovu člana 28  Pravila studiranja na postdiplomskim studijama u prilogu dostavljamo magistarski  rad Hiperaktivnost kao prepreka u realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa,  kandidatkinje Marije Novović.

Rad je izložen u Centralnoj univerzitetskoj bilioteci i Biblioteci Filozofskog fakulteta i stavlja se 7 dana na uvid javnosti.

Broj posjeta : 112