Filozofski fakultet, 13.10.2020

Magistarski rad / Slobodan VujovićMagistarski rad Usvajanje gramatičkih pojmova iz maternjeg jezika u petom razredu osnovne škole,  kandidata Slobodana Vujovića, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.


Broj posjeta : 161