Filozofski fakultet, 16.11.2020

Magistarski rad / Isidora Lakić 

Isidora Lakićjavno će braniti magistarski rad, pred Komisijom u sastavu:

  1. Doc. dr Biljana Maslovarić, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Doc. dr Nada Šakotić, Filozofski fakultet Nikšić, član

 

Javna odbrana obaviće se 25.11.2020. godine u 13 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 30