Filozofski fakultet, 16.11.2020

Magistarski rad / Vesna BrinićVesna Brinićjavno će braniti magistarski rad Razvoj vještine čitanja učenika u II razredu osnovne škole , pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Doc. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Doc. dr Nada Šakotić, Filozofski fakultet Nikšić, član

 

Javna odbrana obaviće se 24.11.2020. godine u 11 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 120