Filozofski fakultet

Magistarski rad / Plana Pejović
O B A V J E Š T E NJ E

 

Plana Pejović javno će braniti magistarski rad Identifikacija darovitih učenika u nastavi matematike u drugom ciklusu osnovne škole, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Prof. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Doc. dr Marijan Marković, Prirodno-matematički fakultet Podgorica, član

 

Javna odbrana obaviće se   29. 12. 2020. godine u  9 i 30 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

 

Broj posjeta : 141