Završni rad - Osnovne studije
Univerzitet Crne Gore - Fakultet likovnih umjetnosti

 

Predlog metodlogije polaganja
Završnog rada na Osnovnim studijama

 

Završni rad na osnovnim studijama proizilazi i procesnog rada na glavnom predmetu u modulu. Ispit se priprema tokom semestra uz nadzor nastavnika sa glavnog predmeta u modulu.

Završni rad predstavlja zaokruženu i za prezentacu prilagođenu cjelinu.

Rad se prezentira u unaprijed određenjim datumima (2 datuma tokom ispitnog roka – Junski i Septembarski rok) i po usvojenoj metodologiji.

Na završnom ispitu student prezentira rezultat rada pred komisijom sačinjenom o najmanje 3 člana nastavničkog kolegijuma (predlog: mentor + dva člana).

 

Prezentirani rad na završnom isptu sastoji se od: 

- kratkog tekstualnog dijela

- usmene prezentacije

- izložbenog kompleta 

Tekstualni dio rad se dostavlja nastavničkom kolegijumu najkasnije 5 dana prije polaganja završnog ispita.

 

Tekstualni dio rada sadrži:

- podatke o studentu

- naziv rada i teme (ako je moguće formulisati za konkretan rad)

- kratko tekstualno objašnjene  procesa rada, primijenjenih rešenja i rezultata*

 

* Završnin rad na Osnovnim studijama nije istraživački rad već procesni, što znači da proizilazi iz zadataka koji se dogovaraju sa nastavnikom. Potrebno je osvrnuti se na motivaciju, izbor teme, uočene probleme i rješenja, izvore inspiracije za bavljenje temom, eventualne analogije metoda i sl. sa djelima iz istorije umjetnosti ili dizajna. U obimu pismeni dio rada treba da bude najmanje jedna  a najviše dvije strane teksta (2000-4000 karaktera). U tekstualnom dijelu student treba da prepozna i formuliše najznačajnije aspekte kao izdvojene rečenice - to će mu omogućiti efektniju prezentaciju (jer prezentacija podrazumijeva slobodan razgovor, eventualna pitanja komisje).

 

  • Usmena prezentacija 

Usmena prezentacija se obavlja u prostoru u kojem su radovi prezentirani. Student prezentira svoj rad kroz direktnu komunikaciju sa komisijom (ne čita napisan tekst) daje odgovore na eventualna pitanja i sl.

 

  • Izložbeni segment

Izložbeni segment - set radova koji se prezentira na završnom radu treba da bude prezentaciono zaokružen, odnosno da radovi koji su u selekciji jasno sačinjavaju cjelinu na koju referiše usmena prezentacija. Obim, forma i način prezentacije izložbenog kompleta student dogovara sa mentorom.

Izložbeni komplet može i da sadrži radove koji su nastali u okviru drugih predmeta. Na taj način student može da ukaže i na druge oblasti u kojima je postigao rezultate ali ti segmenti treba da budu jasno izdvojeni od glavnog dijela, a poželjno je da ga na neki način podupiru. 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.