Fakultet likovnih umjetnosti

Raspored završnih i popravnih ispita u junskom ispitnom roku studijske 2020/2021. godine
Raspored završnih i popravnih ispita u junskom ispitnom roku studijske 2020/2021. godine

 

 

Raspored završnih i popravnih završnih ispita 

u junskom ispitnom roku studijske 2020/2021. godine

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA   - II semestar 

 

R.br.

Predmet

I ROK

II ROK /popravni/

1.

Analitičko crtanje II

18. jun u 12:00

21. jun u 12:00

2.

Slikarstvo II

08. jun u 11:00

22. jun u 11:00

3.

Grafika II

31. maj u 11:00

14. jun u 11:00

4.

Osnovi likovne tehnologije II

/Test/ 02. jun u 12:00

11. jun u 10:00

/Test/ 16. jun u 12:00

25. jun u 10:00

5.

Likovna anatomija II

 01. jun u 11:30

15. jun u 11:30

6.

Osnovi likovnih elemenata II

10. jun u 10:30

24. jun u 10:30

7.

Vajarska tehnologija II

  1. 2.jun u 10:00

16. jun u 10:00

8.

Modelovanje II

  1. 4.jun  u 11:30

18. jun u 10:00

9.

Tipografija

  09. jun  u 10:00

23. jun u 10:00

10.

Uvod u ilustraciju

08. jun u 12:00

29. jun u 12:00

11.

Aplikativni grafički softver II

  1. 3.jun u 11:00

17. jun u 11:00

12.

Istorija umjetnosti II

                    01. jun u 09:00

10. jun u 09:00

13.

Engleski jezik II

 07. jun u 08:30

14. jun u 08:30

 

                

 

 

 II GODINA – IV semestar

 

R.br.

Predmet

I ROK

II ROK /popravni/

1.

Crtanje II

  1. jun u 10:00

15. jun u 10:00

2.

Osnovi fotografije II

     11. jun u 10:00

29. jun u 10:00

3.

Večernji akt

     14. jun u 10:00

28. jun u 10:00

4.

Vajarstvo II

                      04. jun u 13:00

18. jun u 13:00

5.

Skultpura u materijalu II

  1. jun u 11:30

16. jun u 11:30

6.

Slikarstvo IV

         10. jun u 10:00

24. jun u 10:00

7.

Grafika IV

    15. jun u 10:00

25. jun u 10:00

8.

Intermedijalna istraživanja II

     08. jun u 12:30

22. jun u 12:30

9.

Izborni intermedijalni atelje II

                08. jun u 10:30

22. jun u 10:30

10.

Izborni slikarski atelje II

                      10. jun u 12:00

24. jun u 12:00

11.

Grafičko oblikovanje knjige

          02. jun  u 10:00

16. jun u 10:00

12.

Grafičke komunikacije II

      09. jun  u 12:00

23. jun u 12:00

13.

Ilustracija

08. jun u 13:30

29. jun u 13:30

14.

Istorija umjetnosti IV

                      01. jun u 12.00

10. jun u 12:00

15.

Engleski jezik IV

     07. jun u 09:30

21. jun u 09:30

 

 

 

 

 

 

III GODINA  - VI semestar

 

R.br.

Predmet

I ROK

II ROK /popravni/

1.

Intermedijalna umjetnost

                   11. jun u 14:00

25. jun u 14:00

2.

Slikarstvo VI

                   08. jun u 12:30 

22. jun u 12:30

3.

Savremena umjetnost

                   15. jun u 10:00

29. jun u 10:00

4.

Portfolio

                    11. jun u 12:30

materijal poslati na e-mail: milenajovicevic33@gmail.com, 

najkasnije do 09.06.

25. jun u 12:30

materijal poslati na e-mail: milenajovicevic33@gmail.com, najkasnije do 23.06.

5.

Teorija i estetika medija

21. jun u 11:30

30. jun u 11:30

6.

Crtanje IV

14. jun u 14:00

28. jun u 14:00

7.

Video

10. jun u 12:30

24. jun u 12:30

8.

Konzervacija

11. jun u 11:30

 25. jun u 11:30

9.

Propusna i ravna štampa

15. jun u 10:30

25. jun u 10:30

10.

Unikatno oblikovanje

02. jun u 10:00

16. jun u 10:00

11.

Vajarstvo IV

02. jun u 11:30

16. jun u 11:30

12.

Grafičke komunikacije IV

  09. jun  u 13:00

23. jun u 13:00

13.

Ilustracija i knjiga II

02. jun u 11:30

16. jun u 11:30

14.

Tipografija i pismo

  08. jun  u 11:00

22. jun u 11:00

15.

Grafika VI

15. jun u 11:00

25. jun u 11:00

16.

Završni rad (SP Slikarstvo)

16. jun u 10:00

01. jul u 10:00

17.

Završni rad (SP Vajarstvo)

16. jun u 10:00

01. jul u 10:00

18.

Završni rad (SP Grafički dizajn)

16. jun u 10:00

01. jul u 10:00

POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

 

II semestar 

R.br.

Predmet

I ROK

II ROK /popravni/

1.

Metodika likovnog vaspitanja II

                    04. jun u 09:00

18. jun u 11:00

2.

Teorija i poetike savremene umjetnosti II

15. jun u 11:30

29. jun u 11:30

3.

Portfolio II

                    11. jun u 12:30

materijal poslati na e-mail: milenajovicevic33@gmail.com,

najkasnije do 09.06.

25. jun u 12:30

materijal poslati na e-mail: milenajovicevic33@gmail.com, 

najkasnije do 23.06.

4.

Intermedijlana skulptura II

04. jun u 10:30

18. jun u 10:30

5.

Modelovanje sa crtanjem II

02. jun u 12:30

16. jun u 12:30

6.

Skulptura u terakoti i poliesteru II

02. jun u 14:00

16. jun u  14:00

7.

Grafičko oblikovanje knjige II

02. jun u 10:00

16. jun u 10:00

8.

Primijenjena fotografija II

14. jun u 10:00

28. jun u 10:00

9.

Istorija i teorija dizajna II

  09. jun  u 10:00

23. jun u 10:00

10.

Slikanje VIII (SP Grafički dizajn)

08. jun u 10:30

22. jun u 10:30

POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA - II semestar

R.br.

Predmet

I ROK

II ROK /popravni/

1.

Slikanje X

08. jun u 10:00

22. jun u 10:00

2.

Crtanje VIII A

18. jun u 10:30

21. jun u 10:30

3.

Teorija i poetike savremene umjetnosti IV

15. jun u 13:00

29. jun u 13:00

4.

Filozofija umjetnosti IV

09. jun u 11:00

23. jun u 11:00

5.

Menadžment u kulturi II

14. jun u 13:00

28. jun u 13:00

 

MASTER  AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA – II semestar

R.br.

Predmet

I ROK

II ROK /popravni/

1.

Grafika – metode umjetničkog istraživanja MA II

15. jun u 11:30

25. jun u 11:30

2.

Slikarstvo - metode umjetničkog istraživanja MA II

08. jun u 11:00

22. jun u 11:00

3.

Intermedijalna umjetnosti - metode umjetničkog istraživanja MA II

11. jun u 10:00

25. jun u 10:00

4.

Vajarstvo - metode umjetničkog istraživanja MA II

02. jun u 13:00

16. jun u 13:00

5.

Eksperimentalna grafika MA II

10. jun u 10:00

24. jun u 10:00

6.

Fotografija MA

14. jun u 11:30

28. jun u 11:30

7.

Istraživanje u crtežu MA II

10. jun u 11:30

24. jun u 11:30

8.

Konzervacija MA

11. jun u 13:00

25. jun u 13:00

9.

Prostorna kompozicija MA

        11. jun u 11:00

materijal poslati na e-mail: milenajovicevic33@gmail.com,

najkasnije do 09.06.

25. jun u 11:00

materijal poslati na e-mail: milenajovicevic33@gmail.com, 

najkasnije do 23.06.

10.

Teorije i prakse savremene umjetnosti II

15. jun u 11:30

29. jun u 11:30

11.

Savremene skulptorske forme MA II

04. jun u 14:00

18. jun u 14:00

12.

Grafičke komunikacije MA

  09. jun  u 11:00

23. jun u 11:00

13.

Knjiga MA

02. jun u 12:30

16. jun u 12:30

14.

Akademski projekat – stručna praksa MA I

08. jun u 14:00

29. jun u 14:00

15.

Razvoj i teorija dizajna MA II

  09. jun  u 10:00

23. jun u 10:00

 

Broj posjeta : 1173