Fakultet likovnih umjetnosti

Nastavak međunarodne institucionalne saradnje sa TERRA simpozijumom u Kikindi
Nakon višegodišnjeg hijatusa, na obostrano zadovoljstvo, nastavljena je saradnja centra Terra sa Fakultetom likovnih umjetnosti sa Cetinja. Sporazum o saradnji ove dve institucije, na planu likovnih umjetnosti (skulpture u terakoti), edukacije, muzeološke prakse i interkulturalnog dijaloga, potpisan je prije 12 godina i odvijao se neprekidno do 2015.

Na inicijativu Ivane Radovanović, doktora likovnih umjetnosti i docenta Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja, a uz podršku dekana mr Marka Markovića, ove godine saradnja je obnovljena u sklopu koje je 6 studenata Master studija obavilo radionicu iz oblasti tehnike vajanja skulpture u terakoti.

Masterklasove na temu skulpture u terakoti vodio je mr Slobodan Kojić, akademski vajar, osnivač i direktor centre Terra i bivši profesor Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja. Budući da rad i boravak u objektu stare ciglane i crepane odnosno danas Ateljeu Terra, koji ima status spomenika kulture od znacaja za industrijsko nasledje, nudi sve raspolozive tehničke i tehnloške uslove za prenošenje  znanja, studentima je tokom ove sedmodnevne praktične nastave paralelno prenešeno i četrdeset godina integrisanog iskustva u radu sa glinom. 

Pored skulptorske prakse, studenti su imali priliku i da se upoznaju sa osnovama ReOrg metoda, internacionalno priznatog inovativnog načina reorganizacije i optimizacije muzejskih depoa, koji se od ove godine implementira u depou centra Terra. Transfer znanja iz oblasti muzeološke prakse je od izuzetnog značaja za samo upravljanje, dokumentovanje i adekvatno čuvanje umetničkih predmeta što su gosti iz Crne Gore prepoznali kao primer dobre prakse koji bi prilagodili svojim potrebama i realizovali u budućnosti u okviru svojih institucija. 

Od samog osnivanja simpozijuma Terra jedno od osnovnih prioritetnih osa pored prezentacije savremenog stvaralaštva jeste i aktivna participacija na polju multikulturalizma i  interkultiuralizma. Međunarodna institucionalna saradnja sa akademskim institucijama iz regiona potvđuje generalnu ideju centra Terra da se kroz ovakve projekte doprinese bilateralnoj saradnji zemalja učesnika na umrežavanju, jačanju interkultiralnog dijaloga i očuvanju kolektivne memorije i kulturnog razumevanja kao ogledala zajedničke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Međusobno kulturno razumijevanje, interkultiralni dijalog i uspešne prakse na polju kulture i umjetnosti značajno doprinose razvoju kulturne diplomatije razvijajući metod "meke moći" kao uspešan instument bilaterane i multilateralne saradnje.

Izvor: https://terra.rs/news/nastavljena-medjunarodna-institucionalana-saradnja-sa-flu-cetinje/

Broj posjeta : 121

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.