Fakultet likovnih umjetnosti

Raspored završnih i popravnih završnih ispita u januarskom ispitnom roku studijske 2021/2022. godine
 

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

Raspored završnih i popravnih završnih ispita 

u januarskom ispitnom roku studijske 2021/2022. godine

 

 

OSNOVNE STUDIJE

I GODINA – I SEMESTAR

                     

red.br.

 

PREDMETI

 

I ROK

II ROK  /popravni/

 

ANALITIČKO CRTANJE  I

19.01.u 13:00h

09.02.u 13:00h

 

SLIKARSTVO I   

18.01.u 11:00h

01.02.u 11:00h

 

MODELOVANJE I   

21.01.u 11:00h

02.02.u 11:00h

 

GRAFIKA I

12.01.u 10:00h

28.01.u 10:00h

 

ISTORIJA UMJETNOSTI I

20.01.u 8:30h

03.02.u 11:30h

 

LIKOVNA ANATOMIJA  I 

13.01.u 10:00h

31.01.u 10:00h

 

TEORIJA FORME   

18.01.u 13:00h

Seminarski rad poslati do 14.01. do 23:59h na e-mail markm@t-com.me

01.02.u 13:00h

Seminarski rad poslati do 28.01.do 23:59h na e-mail markm@t-com.me 

 

ENGLESKI JEZIK I  

24.01.u 8:30h

07.02.u 8:30h

 

VAJARSKA TEHNOLOGIJA I

17.01.u 10:00h

08.02.u 10:00h

 

UVOD U DIZAJN

20.01.u 11:30h

03.02.u 10:00h

 

APLIKATIVNI GRAFIČKI SOFTWER I

11.01.u 10:00h

27.01.u 10:00h

 

ISTORIJA ARHITEKTURE

25.01.u 11:00h

04.02.u 11:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II GODINA – III SEMESTAR

 

r.br.

             PREDMETI

 

I ROK

II ROK   /popravni/

 

CRTANJE I

13.01.u 12:00h

31.01.u 12:00h

 

ISTORIJA UMJETNOSTI III

20.01.u 14:30h

04.02.u 10:00h

 

OSNOVI FOTOGRAFIJE I  

21.01.u 10:00h

02.02.u 10:00h

 

INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA I

25.01.u 11:00h

Video rad poslati do 21.01.do 23:59h na e-mail: markm@t-com.me

07.02.u 11:00h

Video rad poslati do 04.02.do 23:59h na e-mail: markm@t-com.me

 

SLIKARSKA TEHNOLOGIJA

Test 12.01.u 10:00h 

ispit 18.01.u 10:00h

Seminarski rad poslati na email: natashadj1@gmail.com najkasnije do 15.01. 

Test 24.01.u 10:00h

 ispit 04.02.u 10:00h

Seminarski rad poslati na email: natashadj1@gmail.com najkasnije do 01.02. 

 

SLIKARSTVO III 

14.01.u 10:00h

01.02.u 10:00h

 

ENGLESKI JEZIK III

24.01.u 14:00h

07.02.u 14:00h

 

GRAFIKA III

19.01.u 11:00h

28.01.u 11:00h

 

IZBORNI SLIKARSKI ATELJE I 

14.01.u 11:00h

01.02.u 11:00h

 

IZBORNI INTERMEDIJALNI

 ATELJE I

                           14.01.u 12:00h 

02.02.u 11:00h

 

IZBORNI GRAFIČKI ATELJE I

12.01.u 11:30h

28.01.u 11:30h

 

SKULPTURA U MATERIJALU I

17.01.u 11:00h

08.02.u 11:00h

 

VAJARSTVO I

21.01.u 12:00h

02.02.u 12:00h

 

LAYOUT

18.01.u 12:00h

08.02.u 11:00h

 

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I  

20.01.u 11:30h

03.02.u 11:30h

 

TEHNOLOG.INDUSTRIJSKE GRAFIKE

17.01.u 10:30h

27.01.u 11:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA – V SEMESTAR

r.br.

PREDMETI

I   ISPITNI  ROK

II ISPITNI ROK  /popra./

 

INTERMEDIJALNA UMJETNOST I

14.01.u 12:30h

seminarski rad poslati na e-mail milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 12.01.

02.02.u 13:00h

seminarski rad poslati na e-mail milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 25.01.

 

SLIKARSTVO V 

                    

20.01.u 11:00h

03.02.u 10:00h

 

ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE 

24.01.u 13:00h 

04.02.u 13:00h

 

CRTANJE III

19.01.u 10:00h

09.02.u 10:00h

 

ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

20.01.u 09:00h

28.01.u 09:00h

 

DIZAJNIRANJE ZA WEB

18.01.u 12:30h

25.01.u 12:00h

 

PROSTORNE KOMPOZICIJE

14.01.u 13:00h 

Eksplikaciju rada poslati na e-mail milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 12.01.

02.02.u 14:00h

Eksplikaciju rada poslati na

e-mail milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 25.01.

 

SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE

20.01.u 12:30h

28.01.u 11:00h

 

UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE

24.01.u 11:00h

04.02.u 11:00h

 

TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA

18.01.u 11:00h

27.01.u 12:30h

 

DIZAJN I MARKETING

13.01.u 10:00h

01.02.u 10:00h

 

FOTOGRAFIJA U DIZAJNU

12.01.u 10:00h

26.01.u 10:00h

 

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE III

20.01.u 13:00h

03.02.u 13:00h

 

ILUSTRACIJA I KNJIGA I

17.01.u 10:00h

07.02.u 10:00h

 

 PROJEKTOVANJE

19.01.u 13:00h

31.01.u 13:00h

 

SKULPTURA U MATERIJALU III

17.01.u 12:00h

08.02.u 12:00h

 

 SVJETSKA KNJIŽEVNOST I

12.01.u 15:00h

25.01.15.00h

 

UNIKATNO OBLIKOVANJE I

21.01.u 12:00h

02.02.u 12:00h

 

 VAJARSTVO III

17.01.u 10:00h

08.02.u 10:00h

 

SKULPTURA U KAMENU

17.01.u 11:00h

08.02.u 11:00h

 

ZAVRŠNI RAD 

/za studente upisane 2018/19./

18.01.u 14:00h

08.02.u 14:00h

 

 

       

 MASTER  STUDIJE

I GODINA – I SEMESTAR

 

r.br.

PREDMETI

 

I ROK

II ROK /popravni/

1

EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I

20.01.u 12:00h

28.01.u 12:00h

2

TIPOGRAFIJA I PISMO

20.01.u 10:00h

03.02.u 10:00h

3.

INTERMED.UMJETNOST –METODE UMJET.ISTRAŽ.MA I

14.01.u 14:00h

seminarski rad poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 12.01.

 

02.02.u 15:00h

seminarski rad poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 25.01.

4.

 ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA I

                                       

13.01.u 14:00h

31.01.u 14:00h

5.

MURAL MA

24.01.u 11:30h

04.02.u 11:30h

6.

RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA I

18.01.u 10:00h

08.02.u 10:00h

 

7.

SAVREMENE SKULPTURSKE FORME MA I

21.01.u 13:00h

02.02.u 13:00h

8.

SLIKARSTVO – METODE UMJET.ISTRAŽIVANJA MA I

20.01.u 12:00h

03.02.u 11:00h

9.

TEORIJA I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI I

24.01.u 12:00h

04.02.u 12:00h

    10.

VIDEO ART MA

25.01.u 12:30h

Video rad poslati do 

21.01. do 23:59h na e-mail

markm@t-com.me

07.02.u 12:30h

Video rad poslati do 04.02.do 23:59h na e-mail markm@t-com.me

    11.

VAJARSTVO – METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA MA I

17.01.u 12:00h

08.02.u 12:00h

    12.

ILUSTRACIJA MA

17.01.u 13:30h

07.02.u 13:30

    13.

PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA MA I

12.01.u 12:00h

26.01.u 12:00h

 

 

 

 

 

 

 

II GODINA – III SEMESTAR

 

r.br.

                PREDMETI

 

I ROK

II ROK /popravni/

1

AKADEMSKI PROJEKAT – STRUČNA PRAKSA MA

12.01.u 13:00h

26.01.u 13:00h

2

GRAFIKA MA

19.01.u 13:00h

28.01.u 13:00h

3.

INTERMEDIJALNA UMJETNOST MA

14.01.u 15:00h

02.02.u 16:00h

4.

SLIKARSTVO MA

20.01.u 13:00h

03.02.u 13:00h

5.

VAJARSTVO MA

17.01.u 13:00h

08.02.u 13:00h

6.

METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA MA

21.01.u 14:00h

02.02.u 14:00h

7.

UMJETNIČKI SISTEM I TRŽIŠTE MA

24.01.u 13:00h

04.02.u 13:00h

8.

METODOLOGIJA IZRADE ZAVRŠNOG RADA MA 

26.01.u 14:00h

Prezentaciju poslati do 

20.01. do 23:59h na e-mail

markm@t-com.me

09.02.u 12:00h

Prezentaciju poslati do 

03.02. do 23:59h na e-mail

markm@t-com.me

9.

DIZAJN I DRUŠTVO MA

13.01.u 12:00h

01.02.u 12:00h

10.

DIZAJNERSKI ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT MA

18.01.u 10:00h

08.02.u 10:00h

Broj posjeta : 711

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.