Raspored polaganja prijemnog ispita na Fakultetu likovnih umjetnosti

21.07.2022


RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA
I GODINA OSNOVNIH STUDIJA 2022/23.
II Upisni rok


Predaja MAPA neposredno pred prijemni: od 8:00 do 10:00h (22.07.2022.)
Napomena:
Sadržaj mape je utvrđen pravilnikom, u slučaju da mapa nije potpuna kandidat/kinja nema pravo pristupa praktičnom dijelu prijemnog.

PRIJEMNI ISPIT

DAN I

22.07.2022. (Petak)
SP Konervacija i restauracija
10 – 12h Test opšte i likovne kulture
13 – 18h Crtanje figure po modelu

DAN II

23.07.2022. (Subota)
SP Konervacija i restauracija

09 – 12h Crtanje figure po modelu
13 – 18h Slikanje mrtve prirode

 

*Po usvojenim kriterijumima i pravilima obje faze dopunskog ispita (1 i 2) su eliminatorne.
*Kandidati su obavezni da donesu sav potreban materijal i pribor za dopunski ispit, izuzev papira i gline.

REZULTATI

Preliminarni rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 24.07.2022. u 19:00h, na oglasnoj tabli i sajtu fakulteta.

 

Rezultati polaganja prijemnih ispita objavljuju se najkasnije 24 sata od završetka polaganja, na oglasnoj tabli i sajtu organizacione jedinice.  

 

Kandidat koji smatra da je nepravilno ocijenjen ima pravo prigovora u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata. Prigovor se podnosi komisiji za upis organizacione jedinice. Komisija za upis odlučuje po prigovoru, na osnovu uvida u rad i pribavljanja izjašnjenja od ispitne komisije u vezi sa prigovorom. Odluka po prigovoru može biti u formi usvajanja prigovora i korekcije objavljenih rezultata ocjenjivanja ili odbijanja prigovora kandidata. Odluka po prigovoru objavljuje se na oglasnoj tabli i sajtu organizacione jedinice, u roku od 24 sata od isteka vremena predviđenog za podnošenje prigovora. Kandidat ima pravo da zahtijeva uvid u način ocjenjivanja ispitnog rada, što navodi u prigovoru. U slučaju da kandidat koristi pravo na uvid u način ocjenjivanja, komisija za upis određuje vrijeme i mjesto gdje kandidat može pogledati ocijenjeni ispitni rad.  

 

Odluka po prigovoru je konačna. 

 

Upis primljenih kandidata vršiće se 25.07.2022. od 08:00 – 12:00h.

Primljeni kandidati za upis podnose:

- index

- dva ispunjena prijavna lista

- dvije fotografije

Broj posjeta : 260

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.