Predavanje i radionica prof. dr Daniele Korolije-Crkvenjakov iz oblasti savremenih metoda konzervacije i restauracije slika
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U organizaciji Studijskog programa Konzervacija i restauracija, u petak 26.maja, na Fakultetu likovnih umjetnosti,  dr Daniela Korolija- Crkvenjakov održala je predavanje i radionicu na temu “Novi pristupi u čišćenju slika”.

Prof.dr Daniela Korolija-Crkvenjakov je  rukovodilac Master studijskog programa Konzervacija i restauracija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i dugogodišnji restaurator Galerije Matice srpske u Novom Sadu. Kao rezultat  impresivne radne biografije (objavljeno više stručnih monografija, brojni naučni i stručni članci u međunarodnim i domaćim časopisima, organizacije i učešća na konferencijama i dr.), kao i doprinosa konzervatorskoj struci, dr Daniela Korolija-Crkvenjakov nagrađena je najznačajnijim stručnim nagradama u Srbiji.

Pozdravljajući učesnike, prof. mr Nataša Đurović, rukovodilac SP Konzervacija i restauracija, istakla je značaj ovakvih javnih edukativnih programa za kvalitetno formiranje mladog konzervatorskog kadra, kao i za osavremenjavanje i razvoj konzervatorske struke u Crnoj Gori. U ime Ministarstva kulture i medija, glavnog pokrovitelja novoformiranog studijskog programa Konzervacija i restauracija , učesnike je pozdravila mr Dobrila Vlahović, generalna direktorka direktorata za kulturnu baštinu. Pored studenata konzervatorskog studijskog programa, učesnici ovog značajnog stručnog događaja bili su profesori i saradnici sa Fakulteta likovnih umjetnosti i partnerskih univerzitetskih jedinica – Prirodno-matematičkog i Metalurško-tehnološkog fakulteta, konzervatori-restauratori iz nacionalnih institucija kulture - Centra za konzervaciju i arheologiju i Narodnog muzeja Crne Gore, kao i uvažena gošća iz Njemačke, konzervatorka-restauratorka Gordana Jakovljev.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.