Nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata Univerziteta Crne Gore
Nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore raspisuje Nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata Univerziteta Crne Gore, sa nagradnim fondom od 5.500 eura za tri najbolje startap ideje.

Nagradni fond obezbijedili su Univerzitet Crne Gore (prva nagrada: 3.000 eura), Investiciono razvojni fond Crne Gore (druga nagrada: 2.000 eura) i Fondacija "Čini dobro" (treća nagrada: 500 eura). 

Pravo prijave imaju svi studenti Univerziteta Crne Gore, koji se mogu prijaviti pojedinačno ili u timu, sa maksimum tri člana.

Individualni aplikanti mogu imati najviše dvije prijave. Jedan tim može prijaviti najviše tri startap ideje.

Rok za prijavu startap ideja je 25. decembar 2023. 

Prijavni formular sa razvijenom startap idejom dostavlja se u štampanoj formi, nepotpisan, sa šifrom (maksimum pet  karaktera – sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera), u zapečaćenoj/zatvorenoj koverti, čime se obezbjeđuje anonimnost autora. 

Kandidat dostavlja još jednu zapečaćenu kovertu na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su sljedeći podaci o autoru: ime i prezime, potvrda o studiranju, kontakt telefon i e-mail adresa.

Zapečaćene koverte sa radom i podacima o autoru se dostavljaju na adresu Univerziteta Crne Gore – ulica Cetinjska br. 2, 81 000 Podgorica (putem pošte ili lično), sa naznakom “Prijava za nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata”.

Odluku o dodjeli nagrada za najbolju startap ideju donosi komisija koju čine predstavnici Univerziteta Crne Gore i partnera konkursa.

Prijavni formular dostupan je na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore, na stranici Kancelarije za razvoj karijere i CŽU i u prilogu.

Za sva dodatna pitanja, studenti mogu kontaktirati Kancelariju za razvoj karijere i CŽU na e-mail adresu razvojkarijere@ucg.ac.me.  

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.