Fakultet likovnih umjetnosti, 07.11.2018

Otvorena izložba "Sveti Petar Cetinjski"Otvorena izložba "Sveti Petar Cetinjski"

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović otvorio je u Galeriji 42 stepena na Cetinju izložbu radova pristiglih na konkurs za izradu umjetničkog djela inspirisanog likom i zaostavštinom Svetog Petra Cetinjskog.

"Velike nacionalne prekretničare dijelimo na one koji su to činili vladarskim, ratničkim ili revolucionarnim umijećem i na one koji su napredak svojim narodima donosili svojim duhovnim i intelektualnim genijem. U ličnosti Svetog Petra Cetinjskog sažeti su svi ovi kvaliteti, jer je on na Martinićima i Krusima, jednako kao i u Poslanicama, pokazao šta je pravi odgovor na konkretne izazove vremena, čiju je kompleksnost i fatalnost jedino on u potpunosti prepoznavao. I mačem, i krstom i perom, a prije svega svojom pojavom, mudrošću i riječju, ukazao se Crnogorcima već za života kao neko predodređen za veliku misiju u svom narodu. Ta harizma i sve njegove konkretne zasluge, učiniće da ovaj duhovni i svetovni vladar bude proglašen za sveca", istakao je Bogdanović.

"Reklo bi se, djelo Svetog Petra Cetinjskog, danas je aktuelno skoro isto onako kao što je bilo i za vrijeme njegovog života. Jer, sva ona etička i identitetska pitanja koja nam se uporno otvaraju u okvirima našeg prostora, postala su aktuelna i na širem planu u globalnim preispitivanjima statusa nacionalnih kultura. Zato bih podsjetio, da u djelu Svetog Petra Cetinjskog možemo naći formulu koja omogućava očuvanje i afirmaciju svih naših posebnosti, uz poštovanje drugosti i različitosti. Moglo bi se reći da je i način na koji je Sveti Petar Cetinjski prosvećivao svoj narod, model iz kog se takođe mogu izvući dragocjena iskustva, jer odlučnost, mudrost, pa i oštrina njegovih pisanih i izgovorenih riječi, jesu ono što i te kako traži vrijeme u kojem živimo, a koje često podsjeća na epohu nepotrebnih kompromisa i oportunizma.", dodao je ministar Bogdanović.

Govoreći o konkursu Fondacije ministar je naveo da se na izložbi mogu vidjeti radovi mladih, na kojima se u različitim formalnim i stilskim rješenjima može, između ostalog, detektovati i njihova percepcija djela Svetog Petra Cetinjskog.

"Zato ovaj konkurs Fondacije Sveti Petar Cetinjski možemo iskoristiti za iznalaženje novih edukativnih modela, kojima će se podići svijesti o značaju velikih ličnosti i događaja naše istorije, modela koji će vjerno prenijeti duh njihovog vremena, ali i korespondirati sa senzibilitetom današnjih generacija", rekao je Bogdanović.

Na otvaranju je govorila i direktorica Narodnog muzeja Crne Gore Anastazija Miranović.

Nagradni konkurs je raspisala Fondacija „Sveti Petar Cetinjski“, u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti Cetinje, Fakultetom vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, Fakultetom za dizajn i multimedije Univerziteta Donja Gorica i Srednjom likovnom školom ,,Petar Lubarda". Na konkurs je pristiglo oko 30 umjetničkih radova: slike, skulpture, grafike, crteži, digital printovi, fotografije, kao i djela u audio i video formi.


Izvor: RTCG