Fakultet likovnih umjetnosti, 25.12.2018

Lana Bulatović, najbolji student Fakulteta likovnih umjetnostiX

O putu do uspjeha, zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa Lanom Bulatović, najboljim studentom Fakulteta likovnih umjetnosti (9.90) za tekuću studijsku godinu.

 

UCG: Proglašeni ste za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu, šta za vas predstavlja ova nagrada?

Bulatović: Nagrada za mene predstavlja uvažavanje studentskog rada, truda i talenta, a naravno i motivaciju da nastavim da stvaram i napredujem svakodnevno.

 

UCG: Koliko je odricanja bilo potrebno da bi se postigao navedeni uspjeh?

Bulatović: Uvijek je potrebno uložiti veliki  trud da bi se postigao određeni cilj, ali ukoliko gajite istinsku volju da izučavate ono što ste odabrali, sav napor se zaboravlja.

 

UCG: Kojim aktivnostima na fakultetu ste se bavili i koliko mislite da su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina? 

Bulatović: Na fakultetu sam imala priliku da prisustvujem raznim radionicama, predavanjima koja su organizovali gostujući predavači iz inostranstva, festivalu dizajna koji organizuju profesori sa fakulteta, a takođe i festivalima i konferencijama u okolnim zemljama. Takođe, provela sam jedan semestar na Fakultetu likovnih umjetnosti iz Malage, u okviru Erasmus+ programa. Na našem fakultetu se svakodnevno radi na umrežavanju, povezivanju sa umjetnicima i obrazovnim institucijama širom Evrope. Mislim da su ovakva iskustva jako bitna za razmjenu znanja i iskustava, kao i u izgrađivanju ličnosti studenata, budućih vodećih ličnosti kulturnog života društva.

 

UCG: Šta je za vas predstavljalo motivaciju tokom studija?

Bulatović: Motivaciju za mene predstavljaju dobro osmišljen i zanimljiv nastavni program, mogućnost da se izučava mnoštvo različitih oblasti i segmenata dizajna i umjetnosti, profesori, kolege i atmosfera koja vlada između studenata i profesora.

 

UCG: Koje zadatke i ciljeve ste postavili sebi za predstojeći period, u domenu profesionalnog usavršavanja?

Bulatović: Za sada planiram da završim osnovne i specijalističke studije na svom fakultetu, a ukoliko mi se pruži prilika, upisala bih magistarske studije na nekom od fakulteta specijalizovanih za određene oblasti dizajna.

 

UCG: Koju poruku biste poslali generacijama koje će se u budućnosti opredijeliti za vaš fakultet?

Bulatović: Smatram da je, ukoliko neko ima želju da izučava određenu oblast umjetnosti, Fakultet likovnih umjetnosti najbolji izbor na području Crne Gore. Ono što je najbitnije da osoba posjeduje da bi se bavila ovom profesijom jeste istinski afinitet i interesovanje, naravno i talenat za umjetnost, kao i želja da se svakodnevno napreduje.