Fakultet likovnih umjetnosti, 08.03.2019

FLUID Dizajn forum 2019X
FLUID dizajn forum #07/2019 biće održan od 8. do 14. aprila na Cetinju i Tivtu.
Tema ovogodišnjeg FLUID-a je „Pomjeranja / Shiftings“ kroz koju ćemo prije svega propitivati ulogu dizajna / dizajnera u savremenom društvu, s akcentom na svakodnevne promjene neprestano ubrzavajućeg svijeta koje se reflektuju na sve aspekte naših života. Da li dizajn kao disciplina može doprinijeti iznalaženju stvarnih, održivih odgovora na ove izazove upotrebom metodologija iz svog domena, a sve u cilju podizanja društvene svijesti u odnosu na aktuelna globalna pitanja...