Fakultet likovnih umjetnosti, 01.01.2020

Nagrađena prof. mr Ana Matić - inicijatorka i koordinatorka FLUID dizajn forumaX

Po prijedlogu Fakulteta likovnih umjetnosti, prof. mr Ana Matić dobitnica je Priznanja za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore u 2019. godini.

Ona je inicijatorka i koordinatorka FLUID dizajn foruma, koji slovi za najreferentniji edukativni forum u regionu i objedinjuje akademsku zajednicu, mlade kreativce, stručnu dizajnersku zajednicu, javne institucije, kulturni sektor i lokalnu zajednicu. U brojkama, ovaj forum znači: 7 godina trajanja/ 62 festivalska dana/oko 756 direktnih učesnika/ 148 predavanja i prezentacija/ 144 predavača/ 29 izložbi/ 6 panela/ 40 radionica/ 16 sesija/ 529 učesnika u radionicama (studenti sa 24 fakulteta iz regiona)/preko 4500 posjetilaca.

"Ova nagrada za mene ima poseban značaj jer je jednoglasno predložena od strane kolektiva FLU Cetinje, a prije svega dodijeljena zbog moje uloge u organizaciji FLUID dizajn foruma. Htjela bih da naglasim da ne smatram ovo samo svojim uspjehom, već uspjehom cijelog FLUID tima koji većinom čine profesori, saradnici i alumnisti Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje. Takođe smatram da je kroz ovu  nagradu Univerzitet Crne Gore dao priznanje FLUID dizajn forumu koji je nakon sedam godina postojanja sve relevantniji u regionalnim i prepoznatljiv u intenacionalnim stručnim i akademskim krugovima", kazala je Matić. 

FLUID dizajn forum Montenegro je umjetničko istraživački projekat započet 2013. godine. Koncipiran je kroz niz predavanja, panel diskusija, radionica i izložbi koji tokom trajanja foruma okupljaju poznate regionalne i internacionalne predavače - profesore dizajna i arhitekture, dizajnere, umjetnike, arhitekte, teoretičare umjetnosti, sociologe i profesionalce iz različitih oblasti, kao i različite studente iz regiona.

Iz potrebe da se unaprijedi nastava na studijskom programu Grafički dizajn, na inicijativu prof. mr Ane Matić, tadašnjeg rukovodioca SP. 2013. godine pokrenut je FLUID dizajn forum, koji je u početku bio zamišljen kao podrška radu na predmetima Grafičke komunikacije i Interaktivni dizajn, matičnim predmetima koje prof. Matić predaje.

U prethodnom periodu, tri najznačajnije reference koje su obilježile njeno učešće u dizajnersko-istraživačkim projektima su: FLUID dizajn forum; ustanovljavanje regionalne nagrade za dizajn: FLUID – Regional Poster Award for Young Designers koju smo inicirali kroz NVU FLUX, kao  i rad na projektu „Tea from ME“ koji je dio projekta Agro dizajn – crnogorska kultura hrane 2017-2020, čiji su rezultati krajem decembra prezentirani u Ministarstvu kulture.

"Sva tri projekta sam inicirala, te oni logično čine veoma važan segment mog života i rada, ali istovremeno sva tri projekta su kolektivna i prije svega aktivno uključuju mlađe kolege i studente. Svakako se FLUID dizajn forum isitiče kao najznačajniji i po kontinuitetujer traje punih sedam godinai po postignutim rezultatima", kazala je Matić.

Ishodi FLUID-a, zaključuje Matić, relevantni su za akademsku zajednicu, Studijski program Grafički dizajn, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje i Univerzitet Crne Gore: integracija u nastavu; bolji kvalitet nastave; otvorena dugoročna perspektiva za učesnike – mlade dizajnere; mjerljiv impact; obogaćivanje i diversifikacija nastavnog procesa –  FLUID dizajn forum kao (polu)eksterna višenamjenska platforma za provjeru mogućih modela rada na Studijskom programu Grafički dizajn; unaprijeđenje međuakademske saradnje unutar UCG; mobilnost i pozicioniranje u regionu i šire; vidljivost tj. bolja pozicija profesije grafičkog dizajnera u Crnoj Gori; izgradnja imidža FLU i UCG u regionalnoj i internacionalnoj dizajnerskoj zajednici; stalna komunkacija sa alumnistima FLU; popularizacija dizajna među potencijalnim kandidatima – studentima FLU; promocija SP Grafički dizajn / FLU / UCG, ali i Crne Gore.

Kada je riječ o cilju za 2020. godinu ona kaže: "Cilj koji uvjek postavljam je održivost i kontinuitet, tj. da istrajem u započetim projektima, kao i da prepoznam izazove koji bi mogli otvoriti prostor za nove incijative i istraživanja".

Image

 

Broj posjeta : 374