Fakultet likovnih umjetnosti, 06.05.2020

Dekan Marković: Stremićemo daljem jačanju Fakulteta likovnih umjetnosti na međunarodnom nivouX

 

Sa novim dekanom Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore Markom Markovićem, koji je nedavno stupio na dužnost prvog čovjeka umjetničkog fakulteta na Cetinju, razgovarali smo o izazovima preuzimanja mandata u vremenu pandemije, studentima sa razmjene koji su se zatekli na Cetinju, onlajn nastavi i budućim aktivnostima Fakulteta tokom njegovog mandata.

UCG: Koji su prioriteti Fakulteta likovnih umjetnosti, u ovim danima, kada su još uvijek na snazi mjere za sprečavanje širenja virusa COVID 19?

MARKOVIĆ: Održavanje kontinuiteta nastavnog procesa i briga o potrebama studenata prioriteti su u ovom tenutku. PrepozImagenajemo uticaj koji je prelazak na nastavu na daljinu imao na svakog člana naše zajednice i poštujemo činjenicu da ovo nije lako razdoblje. Ipak s obzirom na komplikacije društvenog i profesionalnog života koje nam je virus COVID-19 nametnuo nismo bili u mogućnosti da omogućimo nastavak korišćenja studija i ateljea koji su specifičnost rada na FLU u prostorijama fakulteta, tako da je nastava na daljinu bila jedina alternativna opcija.

Gotovo sve međunarodne partnerske institucije, umjetničke akademije i fakulteti sa kojima sarađujemo se takođe suočavaju s ovim izazovima i oni su, kao i mi, prešli na ovaj metod izvođena nastave.

Ovaj revidirani sistem obrazovanja puno traži od svih nas u pogledu fleksibilnosti i saradnje, ali opet, budući da smo članovi veće zajednice koja je odgovorna za javno zdravlje i opšte dobro, naše obrazovanje se mora nastaviti unutar tog okvira sigurnosti.

Potpuno smo posvećeni tome da naši studenti mogu i dalje stvarati svoje radove od kuće, čak i pod ovim okolnostima uz svakodnevne konsultacije, korekture i predavanja.

Iako je pandemija onemogućila da program rada ovog semestara bude održan ustaljenom dinamikom, škola ipak daje sve od sebe kako bi održala osjećaj normalnosti i studentima omogućila dobro, zaokruženo studijsko umjetničko obrazovanje.

UCG: Na Fakultet likovnih umjetnosti dolazi veliki broj studenata sa strane. Da li su se zatekli u Crnoj Gori  i studenti tokom pandemije?

MARKOVIĆ: U ovom semestru, na Fakultetu likovnih umjetnosti je boravilo šest gostujućih studenta koji su se zatekli u trenutku izbijanja pandemije. FLU je stavio sve svoje kapacitete na raspolaganju studentima i omogućio im da sami odluče da li ostaju u Crnoj Gori ili se vraćaju kući. Za dvoje studenata koji su se odlučili da se vrate svojim kućama obezbijeđena je neophodna podrška. Ostali studenti koji su odlučili da ostanu u Crnoj Gori su u potpunosti integrisani u novonastali program rada. Fakultet je, u ovom periodu krize, u stalnoj komunikaciji sa njima i pruža im u kontinuitetu sve potrebne informacije kako bi ovaj period iskoristili na najbolji mogući način, bili aktivno uključeni u program rada uz poštovanje svih mjera koje nadležni organi uvode u borbi na suzbijanju pandemije.

UCG: Šta će biti fokus djelovanja Fakulteta likovnih umjetnosti u narednom periodu, tokom vašeg mandata?

MARKOVIĆ: Fokus našeg djelovanja biće dalje jačanje uloge FLU kao jedne od vodećih kulturno obrazovnih institucija u Crnoj Gori i dostizanje boljeg položaja Fakulteta na međunarodnom nivou, kao i uključivanje u evropski obrazovni i umjetničko istraživački prostor.

Da bi to ostvarili moramo biti svjesni trenutnih promjena paradigme u umjetničkim i dizajnerskim praksama kao i potreba prepoznavanja tih stvarnosti i uz obavezu prilagođavanja novim savremenim tokovima.

Naš cilj je da na Fakultetu likovnih umetnosti stvorimo obrazovno okruženje koje studentima nudi široke i duboke mogućnosti za njihov razvoj kao umetnika. Podizanje kvaliteta njihovog obrazovanja biće glavni prioritet i vodeći cilj procesa promjena u školi.

UCG: Do sada je Fakultet likovnih umjetnosti UCG bio prepoznat po velikom broju partnerstava u okviru Erasmus plus programa. Kako mislite da će se to ubuduće razvijati?

MARKOVIĆ: Proteklih godina radili smo puno na tome da škola postane sve više međunarodno orijentisana. Ponosni smo na naša partnerstva u Eramsus programu na benefite koje su ona donijela našim studentima i profesorima kao i na doprinos koji gostujući profesori i studenti donose u našu instituciju.

Nije samo poštovanje drugih kultura ono što nas podstiče da razvijamo naše saradnje i motivišemo studente da aktivno učestvuju u njima i izlažu na međunarodnoj sceni - u pitanju je stvarna potreba i razumijevanje današnjeg trenutka.

Naši mladi umjetnici ne mogu ostati skoncentisani samo na lokalnu scenu nego trebaju da stiču nova iskustva koja mogu kasnije primijeniti u svojoj sredini ili nastaviti da ih nadograđuju u evropskom ili internacionalom kontekstu.

Zbog toga je potrebno da kontinuirano razvijamo naše saradnje i konstantno povećavamo broj ugovora sa partnerskim univerzitetima u okviru Erasmus+ programa mobilnosti. Svi naši partneri pokazuju želju da se saradnje nastave, a kada će ove mobilnosti biti realizovane zavisi od objektivnih okolnosti i daljeg razvoja situacije.

 

 

 

 

Broj posjeta : 405