Fakultet likovnih umjetnosti, 20.07.2020

ONLINE PRIJAVLJIVANJE ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKX

Prijavljivanje ispita za septembarski ispitni rok studijske 2019/2020.godine vršiće se ONLINE od 21.07.do 23.07.2020.

 

  1. Preuzeti formular za prijavu ispita sa internet stranice
  2. Čitko popuniti tražene podatke I potpisati formular
  3. Uplatiti 5 eura po ispitu, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerzitetana žiro račun FLU 510 – 2171- 26
  4. Skenirani formular zajedno sa uplatnicom poslati kao jedan dokument na mejl adresu studentske službe: zorka.p@ucg.ac.me

 

Dokument mora biti ispod 5 MB

 

Za septembarski ispitni rok mogu se prijaviti samo ispiti koji su prijavljeni na početku godine, a koje student nije položio u januarskom ili junskom ispitnom roku.

Studenti koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2019/2020.godinu nemaju parvo prijavljivanja ispita.

 

Prilikom uplate određenog iznosa student mora na uplatnisi unijet svoj JSK (polje poziv na broj odobrenja).
U slučaju da ste zaboravili sopstveni JSK može se obratiti studentskoj službi na e-mail ili na:

 tel.068 886 057  i 069 536 380

Dokumenti

Broj posjeta : 988