Fakultet likovnih umjetnosti, 23.07.2020

Predaja dokumenta za upis na I godinu - II upisni rokX

Obavještavamo kandidate koji su stekli pravo upisa na I godinu Osnovnih studija - Studijska 2020/2021. godina, da će se predaja dokumenata obaviti putem preporučene pošte.


Svi kandidatki, dužni su dostaviti najkasnije do 25.07.2020. godine, sledeća dokumenta:

1. INDEKS sa popunjenom prvom stranom

2. Dvije lične fotografije (dimenzije 3x4cm)

3. Dva popunjena prijavna formular (ŠV obrazac)

 

Dokumenta sa naznakom UPIS dostaviti na sledeću adredsu: Univerzitetski kompleks umjetičkih fakulteta Cetinje (bivši Obod)

Broj posjeta : 352