Septembarski rok
U septembarskom ispitnom roku studenti mogu polagati kolokvijume i završni ispit, dok se poeni sa ostalih semestralnih provjera znanja zadržavaju (test, seminarski rad, herbarijum).  

Prijavu polaganje ispita u prvom terminu obaviti 1. i 2. sempembra, prijavom na mejl: danijela.stesevic@ucg.ac.me. U prijavi navesti koje provjere znanja se polažu: samo završni ispit, završni ispit i 1. kolokvijum, završni ispit i 2. kolokvijum ili završni ispit i oba kolokvijuma. 
Prvi termin je planiran za 3. septembar, u 9h, sala A3.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.