Prijava za polaganje ispita u prvom terminu
U avgustovsko-septembarskom roku studenti osim završnog ispita (Z) mogu polagati i semestralne provjere znanja sa čijim bodovanjem nisu zadovoljni, a to su oba kolokvijuma (K1, K2) i herbarijum (H). 

U slučaju velikog broja prijavljenih studenata polaganje herbarijuma će se organizovati 31. avgusta. Predaja herbarijuma će biti dan uoči polaganja istog. 

Prijavu obaviti u ponedeljak 29. avgusta, putem mejla: danijela.stesevic@ucg.ac.me.

U prijavi navesti i provjere znanja koje se polažu: samo završni ispit - Z, završni ispit i herbarijum - ZH, završni ispit, herbarijum, prvi kolokvijum - ZHK1, završni ispit, herbarijum i drugi kolokvijum - ZHK2, završni ispit, herbarijum, prvi i drugi kolokvijum - ZHK1K2, završni ispit i prvi kolokvijum - ZK1, završni ispit i drugi kolokvijum - ZK2, završni ispit, prvi i drugi kolokvijum ZK1K2.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.