Prirodno-matematički fakultet, 05.12.2018

II kolokvijum, raspored polaganja 
Za polaganje drugog kolokvijuma važi ista satnica i raspored po grupama kao i za prvi kolokvijum. 
 
U petak će studentima biti ponuđena mogućnost da donesu na uvid herbarski materijal u čiju identifikaciju ili ispravnost presovanja nisu sigurni. Termin će biti preciziran na dogovornom času, koji će uslijediti kolokvijumu.