Prirodno-matematički fakultet, 11.08.2019

Prijava za polaganje ispita u septembarskog roku prvi terminU septembarskom roku studentima se nudi mogućnost da osim završnog ispita polažu i kolokvijume. 

Prvi rok će se održati 29. avgusta. 

Prijavu za polaganje obaviti putem mejla 26. i 27. avgusta. 

U prijavi navesti provjere znanja koje se planiraju polagati: samo završni ispit, prvi kolokvijum i završni ispit, oba kolokvijuma i završn ispit. 

Sve provjere znanja će imati pismenu formu. 

Broj posjeta : 210