Prirodno-matematički fakultet, 07.09.2019

Prijava za polaganje ispita u septembarskom roku drugi terminIspit će se održati 12. septembra sa početkom u 9h, u sali A1.

Prijavu za polaganje obaviti 9. i 10. septembra na mejl: danijela.stesevic@ucg.ac.me ili danijela.denist@gmail.com 

U prijavi navesti koje provjere znanja se polažu: samo završni ispit, 1. kolokvijum i završni ispit, 2. kolokvijum i završni ispit, oba kolokvijuma i završni ispit. 

Broj posjeta : 157