Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidata Halima Ahmedspahića
Halim Ahmedspahić, student specijalističkih studija, Studijski
program Vajarstvo, braniće Završni rad u četvrtak, 28. januara
2021. godine, u 11:00 h, u prostorijama Fakulteta likovnih
umjetnosti Cetinje.
Tema Završnog rada: “Savremena skulptura kroz simbole”
Komisija u sastavu:
1. Dr Ivana Radovanović, predsjednica Komisije;
2. Red. prof. mr Predrag Milačić, mentor-član;
3. Red. prof. mr Ratko Odalović, član.

FLU CETINJE

Broj posjeta : 156