Fakultet likovnih umjetnosti

Obavještenje o dinamici plaćanja naknade za studiranje za ljetnji semestar 2020/21. g. u tri rate
Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 27.01.2021.
godine, usvojio je Zaključak broj 02-34, i odobrio samofinansirajućim
studentima plaćanje naknade za studiranje za studijsku 2020/21. godinu
u tri rate.


Dinamika plaćanja naknade za studiranje za ljetnji semestar
studijske 2020/21:


- Prva rata: do 15.02.2021. godine
- Druga rata: do 15.04.2021. godine
- Treća rata: do 01.06.2021. godine


Studenti koji žele da iskoriste pravo plaćanja naknade za studiranje u tri
rate, dužni su da podnesu pisani zahtjev na obrascu koji je sastavni dio
ovog obavještenja.


Zahtjev sadrži izjavu studenta o prihvatanju obaveze plaćanja
školarine/naknade za studiranje u punom iznosu, nezavisno od
eventualne promjene statusa, uključujući i ispis nakon početka studijske
godine.

FLU CETINJE

Broj posjeta : 165