Fakultet likovnih umjetnosti, 06.11.2017

Predavanja FILOZOFIJA UMJETNOSTI, TEORIJE I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI i INTER MEDIJAPREDAVANJA IZ FILOZOFIJE UMJETNOSTI ZA STUDENTE III GODINE I STUDENTE MAGISTARSKIH STUDIJA ODRŽAĆE SE 10.i 11.11.sa početkom u 12 h u učionici.

 

PREDAVANJA IZ TEORIJE I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI I /za studente spec.studija i za studente magistarskih studija/ ODRŽAĆE SE

10.i 11.11.sa početkom u 12 h.u učionici

 

PREDAVANJA INTER MEDIJA I ODRŽAĆE SE:

15.11.sa početkom u 14 h III godina

16.11. sa početkom u 14 h SPEC.STUDIJE

17.11. od 13-15h SPEC.STUDIJE A OD 15-17h III GODINA

 

PREDAVANJE MENAĐMENT U KULTURI I ODRŽAĆE SE:

17.11.sa početkom u 10 h STUDENTI MAGISTARSKIH STUDIJA U UČIONICI