Fakultet likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada kandidata Nikole Matičića
Nikola Matičić, student postdiplomskih Specijalističkih studija, studijski program Grafički dizajn, braniće Završni rad u srijedu, 15. septembra 2021. godine u 14.00 časova, u prostorijama Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje (C 207).

Tema Završnog rada: 
Vizuelizacija i prezentacija dizajn karaktera u konceptu
AVANTURISTI MRAČNOG DOBA


Komisija:

Doc. mr Adela Zejnilović, predsjednica Komisije
Prof. mr Ana Matić, članica
Prof. mr Suzana Pajović, mentorka

Broj posjeta : 19