Interni poziv studentima master studija FLU za angažovanje demonstratora studijska 2022/23 godina
Na osnovu Odluke rektora Univerziteta Crne Gore, broj: 01-3472 od 06. 10. 2022. godine,  Fakultet likovnih umjetnosti objavljuje

INTERNI POZIV
studentima master studija FLU
za angažovanje demonstratora studijska 2022/23 godina

Pozicija : Demonstrator 

- Izvršilaca: 1, na period od 3 (tri) mjeseca po svakom semestru studijske 2022/23, sa opterećenjem 4 sata sedmično;

 - aktivan student master studija, Fakultet likovnih umjetnosti

- Kandidati uz prijavu dostavljaju:

    -  Curiculum Vitae (CV),

    -  Dokaz o statusu studenta,

    -  Dokaz o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na prethodnim nivoima studija.

Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.

Odabir kandidata vrši se na konkurentskoj osnovi, prema ostvarenom srednjem uspjehu na prethodnom/im nivoima studija.

Demonstrator ne može biti lice koje je u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore u statusu saradnika u nastavi. 

Rok za prijavljivanje kandidata je 3 (tri) dana od dana oglašavanja na sajtu Fakulteta likovnih umjetnosti, odnosno do 14. 10. 2022. godine do 16:00 časova.

Prijave se dostavljaju na adresu: Fakultet likovnih umjetnosti, Stari grad – Istorijsko jezgro, Ulica 17 br. 2, 81250 Cetinje.

Opis posla:

Pružanje pomoći i podrške u realizaciji nastavnog i istraživačkog procesa, izvođenja časova vježbi i praktične nastave kao i u priprema i izvođenje projekata u studijskoj 2022/23 godina, u skladu sa uputstvom i načinom na koji to od njih zahtjeva mentor.

Demonstratoru pripada nadoknada za izvršenje posla u iznosu od 200,00eura (bruto) za svaki mjesec angažovanja.

Sa odabranim kandidatom Fakultet zaključuje se Ugovor o izvršenju posla.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.