JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela prostora koji se nalazi u ulaznom holu prizemlja i holu na I spratu zgrade Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore za postavljanje dva samouslužna aparata za tople i hladne napitke i konditorske proizvode
  • Prijave po Javnom pozivu podnose se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti, na adresu: Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Stari grad – Istorijsko jezgro, Ulica 17 br. 2, 81250 Cetinje, radnim danima od 09:00 do 13:00 h, zaključno sa danom 15. 12. 2023. godine, najkasnije do 13 časova. Isključivo predajom na arhivi Fakulteta, sa obaveznom naznakom na koverti „Prijava po javnom pozivu za davanje u zakup prostornih mjesta,– NE OTVARAJ PRIJE JAVNOG OTVARANJA PONUDA”.

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.