Fakultet likovnih umjetnosti, 05.04.2018

Konkurs za studente - Fondacija ,, Sveti Petar Cetinjski “X

Fondacija ,, Sveti Petar Cetinjski “

U saradnji sa Fakultetom Likovnih umjetnosti Cetinje UCG, Fakultetom vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, Fakultetom umjetnosti UDG i Srednjom umjetničkom školom ,,Petar Lubarda “ sa Cetinja.

raspisuje interni
KONKURS
za izradu umjetničkog djela / slike, skulpture,grafike, crtezi…/
Svetog Petra Cetinjskog.


S obzirom da u Fondaciji ,, Sveti Petar Cetinjski “, a niti u javnosti, nema umjetničke slike, ili drugog likovnog djela svog patrona, Fondacija u saradnji sa navedenim ustanovama za likovno obrazovanje želi da zainteresuje učenike, studente, studente postiplomskih studija- slikare, vajare, ili dizajnere, da pristupe ovoj aktivnosti i urade djela koje ćemo crnogorskoj javnosti predstaviti organizovanjem izložbe .


Pozivamo učenike i studente da uzmu učešće na ovom konkursu, i da predlože svoje radove za izložbu lika i djela Svetog Petra Cetinjkog, koja će se održati 31. oktobra 2018. na Cetinju.

Radovi mogu biti realizovani u svim likovnim medijima, tehnikama i materijalima
2D - (slika, crtež, grafika, digital print, fotografija), 3D – (skulptura,instalacija) kao i u audio i video formi.

Pristigli radovi će biti ocijenjeni od strane petočlanog stručnog žirija koji će odabrati one radove koji će biti predstavljeni na izlozbi i uvršteni u katalog koji ce pratiti izložbu.
Žiri će dodijeliti tri novčane nagrade u iznosu

1 nagrada: 1.200 euro
2 nagrada: 1.000 euro
3 nagrada: 800 euro

Žiri će biti sastavljen od predstavnika svih pomenutih institucija i Fondacije.
Pravo na učešće na konkursu imaju aktivni student na svim nivoima studije Fakulteta Likovnih umjetnosti Cetinje, Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, Fakultet vizuelnih umjetnosti UDG i učenici svih razreda Srednje umjetničke škole ,, Petar Lubarda “ sa Cetinja.

Na konkursu je moguće učestvovati sa jednim radom.
Rok za dostavljanje radova: 10 oktobar 2018

Radovi se dostavljaju na adresu: Fondacija Sveti Petar Cetinski, Novaka Miloseva br. 3 , Podgorica