Fakultet likovnih umjetnosti, 20.07.2018

Nova objava - 20.07.2018 15:16O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Magistarski rad pod nazivom "Dizajniranje interaktivnih komunikacionih instrumenata za reprezentaciju i promociju arhitektonskog nasljeđa Cetinja“ studenta postdiplomskih magistarskih studija Đurović Sandre, dosije br.3/2015 izložen je na uvid u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci Fakulteta likovnih umjetnosti u Cetinju.

 

Rad se stavlja na uvid javnosti 15 dana, počev od 20.07.2017.godine

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta likovnih   umjetnosti u Cetinju u navedenom periodu.

                                                      

 

  

                                                                                

                                                                         Prodekan za nastavu

                                                                      Mr Delibašić Zdravko