Fakultet likovnih umjetnosti, 07.05.2019

Predavanja iz FILOZOFIJE UMJETNOSTIPredavanja iz FILOZOFIJE UMJETNOSTI održaće se :

petak, 17.05.u 12h

subota, 18.05. u dogovoru sa profesorom

Broj posjeta : 131