Fakultet likovnih umjetnosti, 18.05.2019

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku studijske 2018/2019 godine 

 

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
RASPORED POLAGANJA ISPITA U JUNSKOMISPITNOM ROKU STUDIJSKE 2018/2019.godine

 

I GODINA     

              

r.br.

PREDMET

 

I ROK

II ROK  /popravni/

 1.  

ANALITIČKO CRTANJE II

30.05.u 12h

14.06.u 12h

 1.  

SLIKARSTVO II

11.06.u10,30h

20.06.u 10,30h

 1.  

GRAFIKA II

12.06.u 10h

21.06.u 10h

 1.  

OSNOVI LIKOVNE TEHNOLOGIJE II

29.05.u 10h test, 5.06.u 12h ispit

19.06.u 10h test

25.06.u 12h ispit

 1.  

LIKOVNA ANATOMIJA II

7.06.u 11h

19.06.u 11h

 1.  

OSNOVI LIKOVNIH ELEMENATA

 

11.06.u 11h

20.06.u11h

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI II

 

10.06.u 8,30h

24.06.u 8,30h

 1.  

ENGLESKI JEZIK II

 

3.06.u 13h

17.06.u 13h

 1.  

VAJARSKA TEHNOLOGIJA II

 

4.06.u 10h

25.06.u 10h

 1.  

MODELOVANJE II

 

10.06.u 11h

24.06.u 11h

 1.  

TIPOGRAFIJA

4.06.u 10h

20.06.u 10h

 1.  

UVOD U ILUSTRACIJU

11.06.u 12h

20.06.u 12h

 1.  

APLIKATIVNI GRAF.SOFTER II

12.06.u 10h

21.06.u 10h

 

 

II GODINA

 

r.br.

PREDMET

 

I ROK

II ROK /popravni/

1.     

CRTANJE II

7.06.u 11h kod prof.S.Gvozdenović

7.06.u13h kod prof.V.Đuranovića

19.06.u 11h

2.     

ISTORIJA UMJETNOSTI IV 

10.06.u 11h

24.06.u 11h

3.     

OSNOVI FOTOGRAFIJE II   

12.06.u 10h

21.06.u 10h

4.     

VEČERNJI AKT  

30.05.u 10h

14.06.u 10h

5.     

VAJARSTVO II

4.06.u10h

25.06.u 10h

6.     

SKULPTURA U MATER.II

4.06.u 10,30h

25.06.u 10,30h

7.     

ENGLESKI JEZIK IV

3.06.u 14h

17.06.u 14h

8.     

SLIKARSTVO IV

30.05.u 12h

14.06.u12h

9.     

GRAFIKA IV  

11.06.u 12h

21.06.u 12h

10.  

INTERMEDIJALNA ISTRAŽ.II

 

25.06.u 12h

11.  

IZBORNI SLIK.ATELJE II

30.05.u 12h

14.06.u 12h

12.  

GRAF.OBLIKOVANJE KNJIGE

6.06.u 10h

18.06.u 10h

13.  

GRAF.KOMUNIKACIJE II

4.06.u 11h

20.06.u 11h

14.  

ILUSTRACIJA

6.06.u 11h

18.06.u 11h

 

III GODINA

 

r.br.

PREDMET

 

I   ISPITNI  ROK

II ISPITNI ROK

 /popravni/

 1.  
DIDAKTIKA  

24.06.u 14h

 1.  

SIKANJE VI

3.06.u 11h

 

 1.  

ZIDNE  TEHNIKE II 

6.06.u 13h

 

 1.  

CRTANJE VI 

7.06.u 13h

19.06.u 13h

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI VI

10.06.u 12,30h

24.06.u 12,30h

 1.  

FILOZOFIJA UMJETNOSTI II  

14.06.u 12h

26.06.u 12h

 1.  

KONZERVACIJA II

5.06.u 10h

25.06.u 10h

 1.  

INTER MEDIJ II  

5.06.u 12h

19.06.u 10h

 1.  

OSNOVI FOTOGRAFIJE IV 

12.06.u 11,30

21.06.u 11,30h

 1.  

VAJANJE VI 

4.06.u 11h

25.06.u11h

 1.  

SKULPTURA U MATERIJALU  IV 

4.06.u 11h

25.06.u11h

 1.  

UVOD U UMJETNIČKI EKSPERIMENT  II 

4.06.u 11h

25.06.u 11h

 1.  

GRAFIKA kod prof.A.Burić 

GRAFIKA kod prof.V.Bošković 

6.06.u 10h

11.06.u 10h

17.06.u 10h

25.06.u 10h

 1.  

GRAFIČKA TEHNOLOGIJA VI 

11.06.u 11h

25.06.u 11h

 1.  

SLOBODNO CRTANJA II kod prof.A.Burić 

SLOBODNO CRTANJE  II kod prof.V.Bošković  

6.06.u 10,30h

11.06.u 10,30h

17.06.u 10,30h

25.06.u 10,30h

 1.  

EKSPERIMENTALNA GRAFIKA  II

11.06.u 11h

25.06.u 11h

 1.  

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE II 

6.06.u 12h

18.06.u 12h

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE IV  

4.06.u 12h

20.06.u 12h

 1.  

ILUSTRACIJA IV    

6.06.u 13h

18.06.u 13h

 1.  

OSNOVI FOTOGRAFIJE IV A

12.06.u 11,30h

21.06.u 11,30

 1.  

INTERAKTIVNI DIZAJN  II 

4.06.u 13h

20.06.u 13h

 1.  

SLIKANJE VI A  

3.06.u 11h

 

 1.  

GRAFIKA VI A 

11.06.u 12,30h

21.06.u 12,30h

 1.  

VAJANJE VI A 

4.06.u 11h

25.06.u 11h

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE II A 

4.06.u 12h

20.06.u 12h

 1.  

ZIDNE TEHNIKE  II A

 

25.06.u 13h

      27.

KONZERVACIJA II A

5.06.u 10h

25.06.u 10h

 

 

 

 

POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

 

r.br.

PREDMET

 

I ROK

II ROK /popravni/

 1.  

INTERMEDIJI  IV 

5.06.u 13h

19.06.u 10h

 1.  

METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA II 

10.06.u 10h

24.06.u 10h

 1.  

TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI II 

7.06.u 12h

19.06.u 12h

 1.  

KONZERVACIJA IV

5.06.u 11h

25.06.u 11h

 1.  

PORTFOLIO  II

 

25.06.u 14h

 1.  

SLIKANJE SA CRTANJEM II

                                           

3.06.u 11h

 

 

 1.  

SLIKANJE VIII

                

3.06.u11h

 

 1.  

GRAFIKA VI kod  prof.A. Burić 

6.06.u 11h

17.06.u 11h

 1.  

GRAFIKA SA CRTENJEM kod prof.A.Burić 

6.06.u 11h

17.06.u 11h

 1.  

GRAFIKA kod prof.V.Bošković

 

11.06.u 11h

25.06.u 11h

 1.  

INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA II

6.06.u 11h

17.06.u 11h

 1.  

GRAFIKA SA CRTANJEM kod prof.V.Bošković

11.06.u 11h

25.06.u 11h

 1.  

SKULPTURA U METALU I DRVETU II

4.06.u 11h

25.06.u 11h

 1.  

MODELOVANJE SA CRTANJEM II   

4.06.u 11,30h

25.06.u 11,30h

 1.  

SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II

4.06.u 11,30h

25.06.u 11,30h

 1.  

ILUSTRACIJA V

6.06.u 14h

18.06.u 14h

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE VI

4.06.u 13h

20.06.u 13h

 1.  

PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA II  

12.06.u 12,30h

21.06.u 12,30h

 1.  

ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA II

4.06.u 11h

20.06.u 11h

 1.  

SLIKANJE VIII  za SPGD

11.06.u 13h

20.06.u 13h

      21.   GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE IV 

6.06.u 15h

18.06.u 15h

 

 

 

 

POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE  STUDIJE

 

r.br.

PREDMET

 

 

I ROK

II ROK /popravni/

1

MENADŽMENT U KULTURI II

 

10.06.u 12h

20.06.u 11h

2

FILOZOFIJA UMJETNOSTI IV

 

14.06.u 12h

26.06.u 12h

3.

TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI IV

 

7.06.u 12h

19.06.u 12h

4.

SLIKANJE  X  

                                          

3.06.u 11h

 

5.

CRTANJE VIIIA

7.06.u 13h

 

 

Broj posjeta : 475