Fakultet likovnih umjetnosti, 27.12.2019

Raspored ispita u januarskom roku 

 

RASPORED POLAGANJA ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU - STUDIJSKE 2019/2020.godine

 

 

I GODINA                    

r.br.

PREDMET

 

I ROK

II ROK  /popravni/

1.    

ANALITIČKO CRTANJE  I

16.01. u 12h

31.01.u 12h

2.    

SLIKARSTVO I  

13.01.u 10h

30.01.u 10h

3.    

MODELOVANJE I  

15.01.u 11,30h

4.02.u 11,30h

4.    

GRAFIKA I

10.01.u 10h

27.01.u 12h

5.    

ISTORIJA UMJETNOSTI I

20.01.u 9 h

03.02.u 9 h

6.    

LIKOVNA ANATOMIJA  I

21.01.u 11h

3.02.u 11h

7.    

TEORIJA FORME   

13.01.u 13h

30.01.u 11h

8.    

ENGLESKI JEZIK I 

14.01.u 9 h

27.01.u 9 h

9.    

VAJARSKA TEHNOLOGIJA I

15.01.u 10h

4.02.u 10h

10.                 

UVOD U DIZAJN

15.01.u 10 h

28.01.u 10 h

11.                 

APLIKATIVNI GRAFIČKI SOFTWER I

17.01.u 10h

31.01.u 10h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II GODINA

 

r.br.

PREDMET

 

I ROK

II ROK /popravni/

1.    

CRTANJE I

21.01.u 12h

3.02.u 12h

2.    

ISTORIJA UMJETNOSTI III

20.01.u 11 h

03.02.u 11 h

3.    

OSNOVI FOTOGRAFIJE I 

21.01.u 10h

5.02.u 10h

4.    

INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA I

13.01.u 11h

30.01.u 13h

5.    

SLIKARSKA TEHNOLOGIJA

Test 13.01.u 10h, ispit 17.01.u 10h

4.02.u 10h

6.    

SLIKARSTVO III

13.01.u 12h

30.01.u 12h

7.    

ENGLESKI JEZIK III

14.01.u 10,45 h

27.01.u 10,45 h

8.    

GRAFIKA III

10.01.u 12h

27.01.u 13h

9.    

IZBORNI SLIKARSKI ATELJE I

13.01.u 13h

 

10.                 

IZBORNI GRAFIČKI ATELJE I

10.01.u 13h

27.01.u 13h

11.                 

IZBORNI INTERMEDIJALNI

 ATELJE I

17.01.u 14h seminarski rad poslati na email milenajovicevic33@gmail.comnajkasnije do 15.01.2020.

29.01.u 12h

12.                 

SKULPTURA U MATERIJALU I

15.01.u 10,30h

4.02.u 10,30h

13.                 

VAJARSTVO I

15.01.u 10,30h

4.02.u 10,30h

14.                 

LAYOUT

16.01.u 10 h

29.01.u 10 h

15.                 

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I 

15.01.u 12 h

28.01.u 12 h

16.                 

TEHNOLOG.INDUSTRIJSKE GRAF.

14.01.u 13h

30.01.u 11h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

r.br.

PREDMET

 

I   ISPITNI  ROK

II ISPITNI ROK /popra./

 1.  

INTERMEDIJALNA UMJETNOST I

17.01.u 14h seminarski rad poslati na email milenajovicevic33@gmail.comnajkasnije do 15.01.2020.

29.01.u 12,30h

 1.  

SLIKARSTVO V

                    

16.01.u 11h

31.01.u 11h

 1.  

ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE

17.01.u 12h

4.02.u 12h

 1.  

CRTANJE III

21.01.u 11,30h

3.02.u 11h

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

20.01.u 12 h

3.02.u 12 h

 1.  

DIZAJNIRANJE ZA WEB

14.01.u 12h

         30.01.u 12h

 1.  

PROSTORNE KMOMPOZICIJE

17.01.u 14,30h seminarske radove poslati na email milenajovicevic33@gmail.comnajkasnije do 15.01.2020.

29.01.u 12,30h

 1.  

SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE

15.i 16.01.u 10h

28.i 29.01.u 10h

 1.  

UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE       

13.01.u 11h

30.01.u 11h

 1.  

TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA

14.01.u 14h

30.01.u 13h

 1.  

DIZAJN I MARKETING

21.01.u 9h

5.02.u 10h

 1.  

FOTOGRAFIJA U DIZAJNU

21.01.u 9,30h

          5.02.u 9,30h

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE III

15.01.u 11,30 h

28.01.u 11,30 h

 1.  

ILUSTRACIJA I KNJIGA

13.01.u 13h

24.01.u 13,30h

 1.  

 PROJEKTOVANJE

16.01.u 12,30h

27.01.u 10h

 1.  

SKULPTURA U KAMENU

15.01.u 11h

4.02.u 11h

 1.  

 SKULPTURA U MATERIJALU III

15.01.u 11h

4.02.u 11h

 1.  

UNIKATNO OBLIKOVANJE I

   15.01.u 11,30h

   4.02.u 11,30h

 1.  

 VAJARSTVO III

15.01.u 12h

4.02.u 12h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

r.br.

PREDMET

 

I ROK

II ROK /popravni/

1.     

INTERMEDIJI  III

20.01.u 10h

3.02.u 10h

2.     

METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I

15.01.u 10h

28.01.u 10h

3.     

TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI I 

14.01.u 11h

27.01.u 11h

4.     

KONZERVACIJA III

17.01.u 11,30h

4.02.u 11,30h

5.     

PORTFOLIO  I

17.01.u 15h seminarske radove poslati na email milenajovicevic33@gmail.com

najkasnije do 15.01.2020.

29.01.u 14h

6.     

SLIKANJE SA CRTANJEM I

16.01.u 11h

31.01.u 11h

                 7.

SLIKANJE VII

16.01.u 11,30h

31.01.u 11,30h

8.

 INTERMEDIJALNO SLIKARSTVO I                   

18.01.u 14,30h

29.01.u 14,30h

9.

SLIKANJE VII  za SPGD

13.01.u 15h

              30.01.u 15h

10.

GRAFIKA   kod prof.A.Burić

 GRAFIKA  kod prof.V.Bošković

15.01.u 10h

16.01.u 10h

28.01.u 10h

29.01.u 10h

11.

GRAFIKA SA CRTENJEM kod prof.A.Burić 

GRAFIKA SA CRTANJEM I kod prof.V.Bošković

15.01.u 10,30h

16.01.u 10,30h

28.01.u 10,30h

29.01.u 10,30h

 

12.

 

INTERDISCI.GRAFIKA I kod prof.A.Burić

INTERDISCI. GRAFIKA I kod prof.V.Bošković                                                    

15.01.u 11h

16.01.u 11h

28.01.u 11h

29.01.u 11h

 

13.

INTERMEDIJALNA SKULPTURA I

15.01.u 12h

4.02.u 12h

14.

MODELOVANJE SA CRTANJEM I 

15.01.u 12,15h

4.02.u 12,15h

15.

SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU I

 

15.01.u 12,30h

4.02.u 12,30h

16.

SKULPTURA U KAMENU I

15.01.u 12h

4.02.u 12h

17.

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE V

 

15.01.u 13,30 h

15.01.u 13,30 h

28.01.u 13,30 h

28.01.u 13,30 h

18.

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE III

13.01.u10h

13.01.u 10,30h

24.01.u 10,30h

24.01.u 11h

19.

ILUSTRACIJA V

ILUSTARCIJA

13.01.u11h

13.01.u 11,30h

24.01.u 11,30h

24.01.u12h

20.

INTERAKTIVNI DIZAJN III

16.01.u 13h

29.01.u 13h

7.     

                    21.

PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA   

PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA I  

 

21.01.u 12h

21.01.u 12h

5.02.u 11h

5.02.u 11h

8.     

                  22.

ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA I

16.01.u 10 h

29.01.u 10 h

9.     

23.

MARKETING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE  STUDIJE

 

 

r.br.

PREDMET

 

I ROK

II ROK /popravni/

1

MENADŽMENT U KULTURI I

MENADŽMENT U KULTURI III

 

17.01.u 12h

30.01.u 12h

2

FILOZOFIJA UMJETNOSTI III

FILOZOFIJA UMJETNOSI V

           15.01.u 12h

3.02.u 12h

3.

TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOST III

TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI V

 

                13.i 14.01.u 11h

26.i 27.01.u 11h

4.

SLIKANJE  XI      

                                       

        16.01.u 12h

31.01.u 12h

5.

CRTANJE IXA

CRTANJE

      21.01.u 11h

     21.01.u 11h

3.02.u 11h

6.

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE – Ig.

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE – IIg.

 

     16.01.u 12 h

        16.01.u 12,30 h

29.01.u 12 h

29.01.u 12,30 h

7.

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE

   13.01.u 12h

 

8.

FOTOGRAFIJA – Ig.

FOTOGRAFIJA – IIg.

21.01.u 13h

4.02.u 13h

9.

 INTERMEDIJALNO SLIKARSTVO V

17.01.u 15h

29.01.u 15h

    10.

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 931