Fakultet likovnih umjetnosti, 06.07.2020

REZULTATI TESTA OPŠTA I LIKOVNA KULTURASvi kandidati koji nijesu položili ili se nijesu pojavili na polaganju ispita iz predmeta Opšta i likovna kultura, nijesu stekli pravo daljeg polaganja Prijemnog ispita. Negativna ocjena na testu je eliminatorna.

Kandidati koji nijesu predali radove u MAPI po unaprijed utvrdjenim kriterijumima su takodje izgubili pravo daljeg polaganja.

Preostalim kadidatima želimo dalji uspijeh. 

Srećno!Dokumenti

Broj posjeta : 355