Priznavanje isprava i izjednačavanje kvalifikacija
U skladu sa Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanje  kvalifikacija („Sl. List CG“ broj:57/2011 i 42/16) Medicinski fakultet vrši:

  1. Priznavanje isprave o stečenom, započetom ili dijelu visokog obrazovanja, radi nastavka obrazovanja na Medicinskom fakultetu.
  2. Izjednačavanje kvalifikacije za studijske programe koje realizuje Fakultet.

   Postupak se vodi na način utvrdjen Pravilnikom o postupku i načinu priznavanja inostranih obrazovnih isprava i
   izjednačavanju kvalifikacija.

Propisi  i dokumenti

Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.
Pravilnik o postupku i načinu priznavanja inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.
Pravilnik o sadržaju i načinu vodjenja evidencije o izdatim rješenjima o priznavanju inostranih obrazovnih isprava.

Obrasci

Zahtjev za prizavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom ,odnosno započetom ili dijelu visokog obrazovanja, radi nastavka obrazovanja.
Application form for recognition of foreign educational document.
(confirming acquired, commenced, or a part of higher education, for continuing    education).

Zahtjev za izjednačavanje kvalifikacija.
Request for comparison of qualifications 
Zahtjev za priznavanje inostranih obrazovnih isprava o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Medicinskom fakultetu

Pokretanje postupka i potrebna dokumentacija za izjednačavanje kvalifikacija i priznavanje isprava

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 10h do 15h

Informacije možete dobiti putem elektronske pošte: milicad@ac.me ili na telefon 020/245-157.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.