Specijalizacije
Pravilnik o organizaciji specijalizacija
Pravilnik o specijalizacijama
Lista mentora po oblastima
Troškovi za specijalizacije zdravstvenih radnika
Troškovi za specijalizacije zdravstvenih radnika, koji su upisani na fakultet zdravstvenog usmjerenje van Crne Gore
Obavještenje za specijalizante
Postupak za usvajanje novih programa za specijalizacije na MF UCG

 

Pravilnikom o specijalizacijama („Sl. List CG“ broj: 17/14 od 04.04.2014. godine) regulisane su specijalizacije grana medicine i grana farmacije  u Crnoj Gori.

Kompletna specijalizacija iz radiologije i porodične medicine obavlja se u Crnoj Gori, u skladu sa navedenim Pravilnikom. Plan i program spacijalizacija sastavni je dio Pravilnika o specijalizacijama.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici iz Crne Gore, za koje nije organizovana nastava na Medicinskom fakultetu, obavljaju specijalizaciju na drugim fakultetima zdravstvenog usmjerenja.

Zdravstveni radnici se prijavljuju Medicinskom fakultetu u Podgorici, radi upućivanja na druge fakultete zdravstvenog usmjerenja van Crne Gore, a fakultet prati savladavanje planova i programa i obavljanje njihovog specijalističkog staža.

Koordinator specijalizacija zdravstvenih radnika na Medicinskom fakultetu je doc dr. Elvir Zvrko.

 

» MJESEČNI IZVJEŠTAJ
» OCJENA MENTORA
» PREDLOG MENTORA

 

PRIZNAVANJE INOSTRANIH SERTIFIKATA

Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama
Pravilnik o naučinu priznavanja inostranih sertifikata

Kandidati koji su zainteresovani za priznavanje inostranih serifikata, dužni su da podnesu potrebna dokumenta i popune zahtjev.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.