Medicinski fakultet

Studenti medicine ukazali na probleme pacijenata multiple skleroze

07.12.2018


Medicinski fakultet

II Crnogorsko - Slovenački dani neuronauke

23.11.2018


Medicinski fakultet

Seminar stop antimikrobnoj rezistenciji

15.11.2018


Medicinski fakultet

Osnovi naučno-istraživačkog rada

09.11.2018


Medicinski fakultet

Program razvoja Medicinskog fakulteta kandidata za izbor dekana

19.10.2018


Medicinski fakultet

Obilježen svjetski dan bioetike

18.10.2018


Medicinski fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji sa Changzhi Medicinskim fakultetom

16.10.2018


Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

24.09.2018


Medicinski fakultet

Sastanak udruženja studenata stomatologije Evrope

05.09.2018


Medicinski fakultet

Potpisan Memorandum o saradnji između Medicinskog fakulteta i NVO “Futura”

11.07.2018


Medicinski fakultet

OBAVJEŠTENJE O UPISU ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA STUDIJSKE PROGRAME MEDICINA, STOMATOLOGIJA, FARMACIJA, PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA I VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA U STUDIJSKOJ 2018/2019

28.06.2018


Medicinski fakultet

UPIS 2018/2019 - Rezultati testova za kandidate koji nisu polagali eksternu maturu

27.06.2018


Medicinski fakultet

UPIS 2018/2019 - Konačne rang liste Farmacija, Primijenjena fizioterapija i Visoka medicinska škola

27.06.2018


Medicinski fakultet

UPIS 2018/2019 - Konačne rang liste Medicina i Stomatologija

27.06.2018


Medicinski fakultet

Upis 2018/2019 - Spiskovi prijavljenih kandidata na studijske programe Medicinskog Fakulteta i konačna rang lista Farmacija

22.06.2018


Medicinski fakultet

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

21.06.2018


Medicinski fakultet

Predavanje na temu ,,Oralno zdravlje¨

13.06.2018


Medicinski fakultet

Medicinski fakultet proslavio jubilarnih 20 godina rada

08.06.2018


Medicinski fakultet

Raspored polaganja ispita

17.05.2018


Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

03.05.2018


Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

18.04.2018


Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja u O.Š. “Oktoih”

22.03.2018


Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

22.03.2018


Medicinski fakultet

Više od 60 studenata Medicinskog fakulteta dalo krv

21.03.2018


Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja

19.03.2018


Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja u OŠ "Marko Miljanov"

14.03.2018


Medicinski fakultet

Mjesec promocije oralnog zdravlja sa studentima stomatologije u predškolskim i školskim ustanovama

12.03.2018


Medicinski fakultet

Posjeta NTNU Univerzitetu, Trondhajm u Norveškoj

06.03.2018


Medicinski fakultet

Uspješna saradnja Medicinskog fakulteta sa Institutom za biomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije iz Barija (Italija)

05.03.2018


Medicinski fakultet

Takmičenje za najbolju biznis ideju Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju

02.03.2018


Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

12.02.2018


Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

12.02.2018


Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

02.02.2018


Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

30.01.2018


Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

19.01.2018


Medicinski fakultet

Raspored polaganja ispita

25.12.2017


Medicinski fakultet

Svečana sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta - Nagradjeni i diplomirani studenti

21.12.2017


Medicinski fakultet

Akcija javnog zdravlja

02.12.2017


Medicinski fakultet

Crnogorsko-Slovenački dani neurologije

01.12.2017


Medicinski fakultet

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

18.11.2017


Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

30.10.2017


Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

09.10.2017


Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

28.09.2017


Medicinski fakultet

Raspored praktične nastave

26.09.2017


Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

25.09.2017


Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Zdravstvena njega

19.09.2017


Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Primijenjena fizioterapija

19.09.2017


Medicinski fakultet

Raspored teorijske nastave

14.09.2017


Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

13.09.2017


Medicinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika u nastavi i stručnih saradnika

04.09.2017


Medicinski fakultet

Drugi upisni rok - Konačna rang lista

30.08.2017


Medicinski fakultet

Drugi upisni rok

29.08.2017


Medicinski fakultet

Drugi upisni rok

28.08.2017


Medicinski fakultet

Drugi upisni rok od 28. avgusta

25.08.2017


Medicinski fakultet

Upis kandidata na studijske programe Medicina i Stomatologija

19.07.2017


Medicinski fakultet

Upis kandidata na studijske programe Farmacija i Primijenjena fizioterapija

18.07.2017


Medicinski fakultet

Rang liste kandidata studijski programi Medicina i Stomatologija

18.07.2017


Medicinski fakultet

Rang lista kandidata - Primijenjena fizioterapija

17.07.2017


Medicinski fakultet

Rezultati polaganja dopunskog ispita

17.07.2017


Medicinski fakultet

Rezultati polaganja testa za kandidate koji nijesu polagali eksternu maturu

12.07.2017


Medicinski fakultet

Upis 2017/2018 godina

12.07.2017


Medicinski fakultet

Upis 2017/2018 godina

11.07.2017


Medicinski fakultet

Mr sci Mihailo Vukmirović, javno će braniti doktorsku disertaciju

07.07.2017


Medicinski fakultet

Upis na osnovne studije

07.07.2017


Medicinski fakultet

Medicinski fakultet je bio domaćin grupi naučnika iz Italije sa Instituta za Biomembrane, Bioenergetiku i Molekularnu Biotehnologiju iz Barija (IBIOM).

29.06.2017


Medicinski fakultet

Posjeta Medicinskom fakultetu

22.06.2017


Medicinski fakultet

Seminar na temu: Cellular Models for Cancer Research and Diagnosis

13.06.2017


Medicinski fakultet

Interni oglas za angazovanje u nastavi

07.06.2017


Medicinski fakultet

Obavjestenje - konkurs za izdavacku djelatnost 2017.

12.04.2017


Medicinski fakultet

Formiranja regionalne baze mentora

28.03.2017


Medicinski fakultet

Javni poziv za učešće studenata u razvoju Inovativno-edukativnog centra Univerziteta Crne Gore i Glavnog grada Podgorice

27.03.2017


Medicinski fakultet

Posjeta dr Bente Mikkelsen, šefice Sekretarijata Globalnog koordinirajućeg mehanizma za hronične nezarazne bolesti SZO

02.03.2017


Medicinski fakultet

Predavnja profesora sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

12.02.2017


Medicinski fakultet

Svečanost povodom promocije svršenih studenata studijskih programa Medicinskog fakulteta

16.12.2016